Mapping peace education in Nordic-Baltic civil societies

Mapping peace education in Nordic-Baltic civil societies

Projekti eesmärgiks on kasvatada Eesti kolmanda sektori organisatsioonide teavitustöö tegemise suutlikkust ja suurendada noorte osalust rahuteemalises dialoogis. Projekti jooksul tegeleme ühiskonna teadlikkuse kasvatamisega sellest, mil viisil on noortel võimalus olla kaasatud Põhja- ja Baltimaade noorte, rahu ja julgeoleku valdkonda. Teeme koostööd Leedu ja Soome partneritega, kellega jagame oma kogemusi ja parimaid tavasid.

Projekti raames viime Eesti, Leedu ja Soome noorte seas läbi uuringu, et kaardistada kohalike noorte (vanuses 18-29) suhtumist ja teadlikkust võimaluste kohta olla kaasatud noorte, rahu ja julgeolekuga seotud tegevustesse. Avaldame uurimistulemused koos ettepanekutega Eesti valitsustele noorte kaasamiseks rahu ja julgeoleku valdkonda.

Teavitustöö peamisteks tegevusteks on online-koolitused ja noortega tegelevatele organisatsioonidele suunatud rahuhariduse projektid.

Koostöös Leedu parteriga Civic Resilience Initiative (CRI) ja Soome partneriga Committee of 100 in Finland paneme aluse regiooni ülesele rahuorganisatsioonide võrgustikule.

Projekti kestvuseks on planeeritud 12 kuud (juuni 2021- mai 2022).

Projekti rahastus: Nordic Council of Ministers’ Grant Programme (vaata rahvusvahelist veebilehte siit ja eestikeelset siit) for Nordic-Baltic Non-Governmental Organisations’ (NGO) Cooperation 2021 Estonia