Sotsiaalse Ettevõtluse Noorteprogramm (SEIV)

Sotsiaalse Ettevõtluse Noorteprogramm (SEIV)

(Sotsiaalse) ettevõtluse online programm Ida-Virumaa noorte kompetentside suurendamiseks ja individuaalse vastutustunde suurendamiseks, et noored ise looksid lahendusi ühiskonna probleemidele. Ettevõtluse populariseerimise kaudu aitab programm luua ka uusi töökohti ja seeläbi vähendada tööpuudust Narva noorte seas.

Vaata rohkem siit!

 

Projekti rahastab USA Suursaatkond Tallinnas.

 

Projekti meeskond:

Projektijuht:

Susanna Veevo

Eliisa Sakarias

Sotsiaalse ettevõtluse ekspert

Maria Sakarias

Vabatahtlik

Rain Seppel

Vabatahtlik

Käisime alates 2019 suvest neljal korral Narvas sündmusi korraldamas ja koolitunde tegemas. Nende tegevuste eesmärgiks on olnud luua hea kontakt projekti sihtgrupiga (Ida-Virumaa noored ja noored täiskasvanud) ja saada sisendit oma programmi loomiseks. Oleme koos kohalike noortega sõnastanud Ida-Virumaa peamised kitsaskohad, venekeelsete noorte unikaalsed väljakutsed ja sihtgrupi vajadused väärika tuleviku jaoks Ida-Virumaal. Tänaseks oleme isiklikult kohtunud ligikaudu 50 Ida-Virumaa gümnaasiuminoorega. Viisime läbi ka kvalitatiivse uuringu Ida-Virumaa noorte seas, et uurida täpsemalt nende hoiakuid tulevikuväljavaadete osas.

Vaata uuringut

Paralleelselt sisendi kogumisega lõime sotsiaalse ettevõtluse õppeprogrammi sisu koostöös partneritega. Programm koosneb kuuest moodulist: oma kire leidmine, sotsiaalse ettevõtluse põhiteadmised, sotsiaalse mõju disain ja mõõtmine, ettevõtluse 101, inimeste juhtimine ja turundus. Rohkem infot programmi kohta siin.