Kuulame

KUULA.ME

Projekt “Kuula.me. Minu, sinu, meie lugu.” on seeria ühepäevastest üritustest kuues Eesti linnas, mille eesmärgiks on tuua kokku erineva keele, kultuuri- ning haridustaustaga inimesed, et leida ühisosa läbi isiklike kogemuste ja lugude jagamise ning mõelda koos kogukonna kestlikule ja kaasavale arengule.

Lisaks üritustele koostame blogiartikleid, lindistame taskuhäälinguid ja kogume lühiklippe, kus erinevad inimesed räägivad enda loost, eesmärkidest ja unistustest. 

Projekti rahastab Integratsiooni Sihtasutus.

PROJEKTI ÜLEVAADE

MIKS?

Viimasel ajal on avalikes aruteludes märgata eri ühiskonnagruppide eraldumist ning vastandumist. Kogukondadevaheliste ja -siseste kontaktide puudumine ja vähene suhtlus tekitab hirme ja eelarvamusi. Pahatihti leiavad negatiivsed isiklikud kogemused ühises inforuumis suuremat kõlapinda kui positiivsed.  

KUULA.ME PROJEKT

Läbi “Kuula.me. Minu, sinu, meie lugu.” ürituste Eesti linnades toome kokku inimesed erinevatest kohalikest kogukondadest, et rääkida isiklikke lugusid, kuulata üksteist ja mõtiskleda koos oma kogukonna ühisele loole. 

Me töötame läbi loominguliste tegevuste – jutuvestmine ja kunstiloome. Jutuvestmine (i.k. storytelling) on tõhus meetod inimeste vahel usalduse loomiseks. Isikliku elukogemuse jagamine jutuvestmise käigus on kogemus, mis võimestab, suurendab enesekindlust ning aitab meil iseennast paremini tundma õppida. Teiste lugude kuulamine on inspireeriv ning motiveeriv ühiste ettevõtmiste edendamiseks. Kunsti loomise kaudu saame aru üksteise maailmapildist ja tajume paremini kogukonna ühisosa ja ühiseid eesmärke.

LIITU MEIE ÜRITUSTEGA!

“Kuula.me” üritusele on oodatud osalema kõik ühe kogukonna elanikud alates 17. eluaastast. Eriti ootame erinevast rahvusest ja erineva kultuuritaustaga osalejaid, kohalike omavalitsuste, riigiasutuste ja ka vabakonna organisatsioonide esindajaid.

 

KOGUKONNAD JA KUUPÄEVAD

16.01 – Tallinn (Zoom) 

30.01 – Tartu (Zoom) 

25.03 – Ida-Virumaa (Zoom)

01.04 – Ida-Virumaa (Zoom)

05.05 – Pärnu (Zoom)

16.04 – Jõhvi

17.04 – Kurtna

18.04 – Narva

PARTNERID

KUULA.ME IDA-VIRUMAAL

Kes on meie kogukonna inimesed?
Mis on meie lugu?
Millised lood on veel jäänud rääkimata ja kuulamata?

Me kutsume üles Ida-Virumaa elanikke, et mõelda koos kogukonna lugudele kolmes piirkonnas – Jõhvi, Alutaguse ja Narva. Ootame igas vanuses, iga emakeelega inimesi, kellest saavad kuu aja jooksul jutuvestjad ja kodukoha kunstnikud, et jagada oma lugusid ja pakkuda välja ideid oma elukoha kohta.

Projekt hõlmab mitmeid nii veebis kui ka õues toimuvaid üritusi, mille eesmärk on anda osalejatele uus pilk oma kogukonnale, elukohale ja tänavakunstile. Projekti käigus luuakse 3 meeskonda, kellest igaüks pakub välja ühe idee, kuidas kunstiteos võiks edastada seda, mis nende arvates seda konkreetset paika iseloomustab. Kõik on osalejatele tasuta – mingeid oskusi vaja ei ole, tähtis on ainult uudishimu ja avatus. Projekti kõigil üritustel osalejatele anname tunnistused. 

 

ÜRITUSED JA EESMÄRGID

25.03 – “Minu lugu” – Lugude jutustamine elust meie kogukonnas (Zoom)

01.04 – “Sinu lugu” – Lugude rääkimine läbi tänavakunsti (Zoom) 

16.04-18.04 – “Meie lugu”: Loome koos kohaliku kunstnikuga kunstiteosed (õues, Covid-19 piiranguid arvestades)

MEIE OBJEKTID

MEIE TEEKOND

Кто все эти люди вокруг нас?
Какова наша общая история?
А сколько вокруг историй, нерассказанных и неуслышанных?

Приглашаем жителей Ида-Вирумаа в трех регионах – Йыхви, Алутагузе и Нарва –  рассказать историю вашего родного места. Какой бы ни был ваш возраст и родной язык,  мы приглашаем вас стать на месяц рассказчиками и художниками, поделиться вашими историями о том, как вы видится место, в котором вы живете, и предложить свои идеи! 

Проект включает в себя множество мероприятий, как онлайн, так и офлайн, цель которых – позволить участникам по-новому взглянуть на место, в котором они живут, на историю своего региона и на стрит-арт. В ходе проекта будут созданы 3 команды, каждая из которых придумает, как произведением искусства можно передать то, что характеризует именно это место.  Участие в проекте  бесплатно. Никаких навыков не требуется, важны только любопытство и открытость. Тем, кто примет участие в трех мероприятиях проекта, будут выданы сертификаты. 

 

СОБЫТИЯ И ЗАДАЧИ

25.03 – «Моя история»: истории о жизни в нашем сообществе (Zoom)

01.04 – «Твоя история»: рассказываем истории посредством стрит-арт (Zoom) 

16.-18.04 – «Наша история» – Мы создаем произведение искусства с местными художниками! (проводиться на открытом воздухе)

Tegevus toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames. // Мероприятие проходит в рамках подпроекта «Сотрудничество в сфере интеграции» проекта Европейского социального фонда «Меры поддержки интеграции общества Эстонии»

PODCASTID

KATRINA KOLK KUNSTIST JA KOGUKONNAST

Katrina_Pilt
Linn: Tartu
Katrina Kolk on mitmekülgne, abstraktne, figuratiivne, värvi- ja stiilitundlik ekspresiivse intuitiivse lähenemisega kunstnik, kelle meelismeediumideks on veebikoomiks, illustratsioonid, tänavakunst, seinamaalingud, ruumi- ja installatsioonikunst. Ta on lõpetanud Kõrgema Kunstikooli Pallas maali- ja maalingute restaureerimise disaini erialal, omandanud vabade kunstide magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias ja täiendanud end Castilla- La Mancha ülikoolis Hispaanias ja Porto Ülikoolis Portugalis. Loe rohkem siit.
 
Podcasti tegi Siret Upan.

ANASTASIA LEMBERG-LVOVA KUNSTIST KUI OMAETTE KEELEST

Linn: Tartu

Anastasia Lemberg-Lvova on noor kunstnik, kelle loomingu keskmeks on inimene. Ta kasutab sotsiaalset disaini, intensiivseid värve ja osalusprojekte, et kaasata inimesi mõtiskellu üksikisiku potentsiaali ja väärtuse üle. Moskvast pärit Lemberg-Lvova on omandanud maalikunsti bakalaureusekraadi ja õppinud ning töötanud Belgias, Hollandis, Venemaal ja praeguses elukohas Eestis. Tema töid leidub erakogudes Belgias, Eestis, Soomes, Prantsusmaal, Suurbritannias ja Venemaal. Ta on olnud Euroopa Noorteparlamendi liige aastast 2010 ning juhtis selle organisatsiooni esindust Eestis ja Venemaal. Loe rohkem siit.

Podcasti tegi Siret Upan.

ERRIT KULDKEPP INSPIRATSIOONIST

Linn: Pärnu
Errit Kuldkepp on särav naine, kes inspireerib kõiki oma teel. Ta on endine Pärnu Haigla turundusspetsialist ning tegutseb nüüd ettevõtjana oma firma ja brändi Positively Inspiring Lifestyle alt, mille kaudu korraldab ta inspireerivaid majutuskogemusi, kokkusaamisi ja seminare. Loe rohkem siit.
 

Errit rääkis oma kodukohast Pärnumaa lehel: “Mulle on südamelähedane Pärnumaal elamine, kuid seejuures armastan ka reisida. Põnev on laias maailmas ringi rännata, avastada endas uusi omadusi ja oskusi, olla avatum kõige ja kõigi suhtes ning seda siis kohalikul tasandil rakendada. Pärnumaal on ruumi kõigeks: elamiseks, töötamiseks, nautimiseks, armastamiseks, kaotamiseks, otsimiseks, leidmiseks, loomiseks ja arenemiseks. Siin on rahu ja vaikust, kui seda tahta, ning kiirust ja särtsu, kui sellele keskenduda. Meie õnn ja rahulolu on meie endi tegudes ja hoiakutes. Ka inimesed on soojad, hoolivad ja abivalmid. Pärnumaa tekitab minus koduse tunde!”

Podcasti tegi Maria Sakarias.

ALEKSEI JAŠIN LÕIMUMISEST, POLIITIKAST JA HARIDUSEST IDA-VIRUMAAL

Linn: Tallinn / Sinimäe
Aleksei Jašin on esimese põlvkonna keelekümbluse laps Mustamäe Humanitaargümnaasiumist, Tartu Ülikooli riigiteaduste vilistlane, Viru jalaväepataljoni kompaniiparameedik, Sinimäe Põhikooli klassiõpetaja, staažikas vabatahtlik ja Eesti 200 juhatuse liige. 

Podcasti tegi Maria Sakarias.