rahupeaceмир

Solidaarsusprojekt rahupeaceмир

Rahupeaceмир eesmärk on aidata kaasa salliva, hooliva ja solidaarse ühiskonna kujundamisele läbi erineva keele- ja kultuuritaustaga noorte lõimumise ning dialoogi soodustamise. Selleks korraldame avalikke (veebi)üritusi, kus kajastame noorte (16-26) jaoks olulisi teemasid ja kuhu kutsume kaasa mõtlema ja arutlema erinevate elualade esindajaid pealinnast ja mujalt Eestist. 

Lõimumistegevuste planeerimise ja läbiviimise käigus paneme muuhulgas rõhku PACE meeskonnaliikmete isiklikule arengule ja kompetentside kasvule. Selle tulemusel suureneb meeskonnatunne ja paraneb koostöö tiimiliikmete vahel, see omakorda lihtsustab ühiste eesmärkide poole püüdlemist. Projekti kulgu aitab konsultandina suunata kodanikuühiskonna ekspert Maris Jõgeva.

Projekt algas 2021. aasta jaanuaris ja kestab 12 kuud.

 Projekti toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist. 

 

Üritused

Veebiarutelu

“Kas Tallinnas on hea elada?”

Veebiarutelu

“Kuidas noori kriisi ajal toetada?”

MIKS?

Rahuorganisatsioon PACE kutsub kõiki veebiarutelule "Kuidas noori kriisi ajal toetada?"
Sündmuse keskmes on Eesti noorte heaolu ja nende toetamine kriisi ajal. Kohtumise jooksul otsime ühiselt vastuseid küsimustele, millised noortega seotud väljakutsed on just kriisi jooksul üles kerkinud; kuidas hoida kontakti kui füüsiline kokkusaamine pole ohutu; ja milliseid võimalusi on noorte kaasamiseks ühiskonnaellu piirangute kiuste.
Nendel teemadel vestlevad moderaator PACE’st, noorsootöötaja, vaimse tervise asjatundja, õpetaja ja gümnaasiuminoor.
Täpsemad osalejate nimed avalikustame jooksvalt selle nädala vältel.